15. september 2007

Nåke å sjå fram i mot...

Billetta bestilt, og datoen klar. Berre masse penga so mangla og roa som fylge me når du veit at alt kjeme til å ordne sej. Men alt kjeme til å ordne sej. Ej skal på T U R igjen! Og Rita skal være me! Ej gleda mej! HURRA!